PRETRAŽIVANJE:  
  
 

STOJAN VUČIĆEVIĆ,
SABRANE PJESME, NAPRIJED ZAGREB i OGRANAK MATICE HRVATSKE METKOVIĆ
 
 
 

 


 

 


 
 

Datum objave:  23. 11. 2009   


NEVESINJE I ŽUPA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE (7), Toni Šarac

 

RAD HRVATSKIH NACIONALNIH KULTURNIH DRUŠTAVA I HRVATSKIH POLITIČKIH ORGANIZACIJA U NEVESINJU (prigodna fotografija: župna crkva u ponovnoj izgradnji, slikana 2009. godine, autor fotografije Toni Šarac)) Hrvatski narod nevesinjskoga kraja redovito je bio uključen u sva nacionalna, kulturna, vjerska, politička i društvena zbivanja u zemlji, za što su namnogim područjima itekako dali obola. Sve što su Hrvati Nevesinja organizirano radili, radili su uz pomoć i u suranji s ovdašnjom katoličkom župom. Tako su Župna kuća i crkva bile središte hrvatskoga kulturnog i nacionalnog preporoda na početku prošlog stoljeća u Nevesinju.

 

HKD Napredak

Da je ovaj kraj bio rame uz rame s drugim našim krajevima kad je u pitanju nacionalna svijest, govori podatak da je, već u prvim godinama po osnutku mostarskoga Hrvatskog potpornog društva, koje je ujedinjenjem sa sarajevskim društvom preraslo u Hrvatsko kulturno društvo Napredak, to društvo u Nevesinju imalo organizirano svoje povjereništvo.

Također, odmah nakon osnivanja prvih organizacija Napretka u istočnoj Hercegovini, pojedini njezini članovi bili su izabrani u upravu Glavne podružnice u Mostaru i Središnju upravu Napretka u Sarajevu, kao vanjski članovi ili kao zamjenici, a ta praksa se nastavila sve do raspuštanja Napretka 1949. Tako su Napretkove organizacije iz ovoga kraja bile stalno zastupljene u najvišim upravnim tijelima HKD-a Napredak.

 

Iz godišnjaka Napredak, Hrvatskog narodnog kalendara, koji ovo društvo počinje izdavati od 1906., pratimo rad ovoga kulturnog društva i njegove aktivnosti na području Nevesinja. Tako je do listopada 1906. godine u Nevesinju bio imenovan povjerenik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, a to je bio Jeronim Gelineo, koji je živio i radio u ovom gradu. U izvješću za godinu 1909. vidimo da je povjerenik Gelineo uspio prikupiti šest članova, odnosno zabilježeni su utemeljitelj i pet članova, kao i prihod od 131,67 kruna.

Godine 1911. povjerenik HKD-a Napredak u Nevesinju postaje Nikola Preka (Precca). No, da je i nevesinjski Napredak imao svoju ulogu u cjelokupnom radu ovoga hrvatskoga kulturnog društva, govori i podatak da se prigodom izgradnje Napretkova Zakladnog doma u Sarajevu 1913. godine, među pismenim čestitarima izdvajaju prvi čovjek nevesinjskog Napretka i njegovi suradnici. Istodobno se navodi da su na svečanostima, kojima je nazočilo desetak tisuća Hrvata, sudjelovali mnogi ugledni građani i Napretkovci iz istočne Hercegovine, od kojih se izdvaja članove Napretka iz Nevesinja i Trebinja. Također, Anka Preka, članica Napretka i posjednica iz Nevesinja, bila je 1913. utemeljiteljica Napretkova Zakladnog doma u Sarajevu.

Uz to, Napredak iz Nevesinja pomagao je i školovanje mladih Hrvata iz ovoga grada, tako, između ostalog, u Napretkovu Kalendaru za 1913. nailazimo na podatak da je redovitu Napretkovu stipendiju za pohađanje Velike gimnazije u Mostaru imao Nevesinjac Ante Karačić.

 

Napredak je u Nevesinju, kao i u drugim krajevima, aktivno radio sve do kraja 1913. godine, kada se s promjenom političkih prilika i spremanjem za nadolazeći Prvi svjetski rat, mijenjaju okolnosti, što bitno utječe na rad i Napretkovih organizacija. Međutim, i u tim je okolnostima Napredak radio te je za godinu 1914. zabilježeno da je povjereništvo HKD-a Napredak u Nevesinju poralo na sedam članova. Poput drugih krajeva, i Nevesinje je sudjelovalo u raznim Napretkovim akcijama za izgradnju značajnih institucija hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, a njezini članovi postaju itekako značajni ne samo na kulturnom, nego i na političkom planu tadašnje države. U godišnjaku za 1921./22. godinu navodi se pet članova Napretka u Nevesinju, s prihodom od 7846 kruna. Te je godine, 1921., donesena odluka da povjereništvo Napretka u Nevesinju preraste u podružnicu. Tada je pet članova Hrvatske čitaonice predstavljalo Privremeni odbor podružnice Napretka za ovaj grad, no uslijed svih poteškoća koje su ga pratile, nije uspio okupiti dovoljan broj članova za podružnicu. Tako će i dalje ostati povjereništvo.

Godine 1926. predsjednik Napretka u Nevesinju postaje Matej Ivekić, sudac, dok je za tajnika izabran mjesni trgovac Ahmed Pekušić.

 

Nove prilike, osnutkom Kraljevine SHS i kasnije Kraljevine Jugoslavije, praćene raznim diktaturama, umnogome su utjecale na smanjenje rada ovoga hrvatskog društva u Nevesinju. Društvo je nailazio na poteškoće i pritiske od vlasti, pojedinaca i skupina, poglavito rež
Fondacija Ruđer Bošković - Donja Hercegovina, sva prava pridržana (c)