PRETRAŽIVANJE:  
  
 

STOJAN VUČIĆEVIĆ,
SABRANE PJESME, NAPRIJED ZAGREB i OGRANAK MATICE HRVATSKE METKOVIĆ
 
 
 

 


 

 


 
 
18. 8. 2003

Program Zaklade za ostatak 2003.

Program rada zaklade za ostatak 2003. priložen je u rubrici Pravna akta Zaklade (opcija glavnog izbornika). Molimo primjedbe i sugestije preko našeg foruma.
18. 8. 2003

Program Zaklade za ostatak 2003.

Program rada Zaklade za 2003 godinu 1. Predstavljanje Zaklade Hrasno, Dubrovnik, Mostar, Srednja Bosna, kolovoz – studeni; 2. Opremanje ureda u Neumu kolovoz – rujan; 3. Promotivno istraživanje ponora Popovo polje kolovoz; 4. Promotivno istraživanje pećine Neumski Gradac rujan; 5. Izrada letka zaklade; 6. WEB stranica www.rb-donjahercegovina kolovoz – prosinac; 7. Promotivni i istraživački posjet uskotračnoj pruzi Čapljina-Zavala na dionici Dračevo-Brštanica i Ravno-Zavala u cilju prikupljanja materijala za web stranicu; 8. Preuzimanje lista «Vrutak» i promacija u glasilo Zaklade; 9. Promocija knjige «Humske župe» grupe autora studeni-prosinac.
14. 8. 2003

ISTRAŽIVANJE ŠPILJE SPREMINA PEĆ, GRADAC OPĆINA NEUM

Djelatnici Zaklade su istraživali pećinu Spremina Peć, kota Glimač, Gradac, općina Neum. Prema programu Zaklade podaci će se naći na našem IS-u. Istražen je i lokalitet na kome su isjecani stećci iz monolita. Jedan stećak je isklesan ali je zbog poprečne pukotine ostavljen na mjestu.
12. 8. 2003

Rogonjića obodina na našem IS-u

Danas je na našem IS-u prezentirana Rogonjića obodina (kvadrant B3, između toponima G. Hrasno i Glumina). Riječ je o vrlo dobro razvijenoj obodini unutar speleološkog sustava Popovo polje, G. Hrasno i Hrasno). Takve morfološke elemente narod još zove oduhe, provalije a tom sustavu pripadaju i čuvena jezera Imotskog i jedna od najvećih obodina Vrbina između Gruda i Drinovaca. Pokazana je i jedna kamenica ispunjena vodom. Zahvaljujemo Ivanu Kuzmanu iz Rabrana na trudu da nas do obodine dovede.
10. 8. 2003

SIMPOZIJ "VODA U KRŠU SLIVOVA NERETVE CETINE I TREBIŠNJICE"

Simpozij organizira Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 25-27. 9. 2003. u Neumu (predsjednik simpozija je ravnatelj Zaklade). Raspravljati će se iznimno važna pitanja: vode s visokih horizonata i utjecaj prevođenja na slivove Neretve i Trebišnjice, iskoristivost vode, obrana od vode, zaštita vode, prodor soli u deltu Neretve i sl. Prispjelo je više od 70 radova. Molimo da o svemu obavjestite zainteresirane kolege.
10. 8. 2003

NA IS-u ZNAMENITOSTI SELA HOTANJ HUTOVSKI

IS je obogaćen dijelom znamenitosti sela Hotanj Hutovski (kvadrant B3). Slijede novi detalji.
4. 8. 2003

Monografija VJETRENICA pogled u dušu zemlje

Izišla je popularna monografija VJETRENICA pogled u dušu zemlje, autori Ivo Lučić i Boris Sket, u izdanju Ivo Lučić vlastita naklada te suizdavači Vrutak i Udruga hrvata istočne Hercegovine Zagreb. Monografija ima 200 fotografija, 65 ilustracija, crteža i faksimila, 15 karata i 10 tablica.
4. 8. 2003

Markova špilja Hrasno

Na našem IS-u, kvadrant B3, uređen je prikaz Markove špilje. Ona je vrlo zanimljiva i mogla bi biti priključena svetištu Hrasno!
4. 8. 2003

Stolački zbornik

U sklopu STOLAČKOG KULTURNOG PROLJEĆA tiskan je zbornik broj 1/2003. Zbornik sadrži niz zanimljivih članaka i rasprava na teme iznimno važne za regiju. Dogovoren je redovit izlazak zbornika kao godišnjaka i polugodišnjaka. Zbornik je izdala MATICA HRVATSKA OGRANAK STOLAC (predsjednik ogranka dr. Mladen Bošković, E-mail: mhstolac@yahoo.com).
2. 8. 2003

PREPORUČAMO

Na našem IS-u, kvadrat B3, pod nazivom "Budisavina vidikovac", uredili smo nekoliko pogleda na okolinu s te kote, gotovo 600 m.n.m. U izbor pogleda uključen je zalazak sunca i pogled noću!
30. 7. 2003

Obilazak Srednje Bosne

U periodu 27. 7. 2003. do 31. 7. 2003. djelatnici Zaklade su boravili na prostoru Srednje Bosne. Zaklada je promovirana u prostorijama srednje škole Kiseljak zahvaljujući ravnatelju Ivi - Miri Joviću, profesoru te škole, na čemu mu se najsrdačnije zahvaljujemo. Ravnatelj Zaklade je gostovao na televiziji Kiss a tajnik na mjesnom radiju. Upriličeni su studijski posjeti Bakovići-Deževice i Kiseljak-Kreševo uz prikupljanje fotodokumentacije. Dogovoreno gostovanje "Bakovići-Deževice" na našoj web stranici.
27. 7. 2003

Ravnatelj zaklade

Ravnatelj zaklade Prof. Dr. Sc. Pero Marijanović Redoviti profesor na Sveučilištu u Mostaru i aktualni dekan Građevinskog fakulteta. Nastavu izvodi na Sveučilištu u Zagrebu i Univerzitetu u Sarajevu.
27. 7. 2003

Rijec ravnatelja

Ideja Zaklade «RUĐER BOŠKOVIĆ-DONJA HERCEGOVINA» konačno je realizirana. Njen cilj je poticanje istraživanja, razvoja te prezentacija i zaštita prirodnog, kulturnog i sakralnog nasljeđa, osnivanje speleološkog parka «Donja Hercegovina»... Zaklada djeluje na krškom zemljopisnom prostoru od Popova Polja praktično do poznatih jezera Imotskog. Prema Rješenju u prvo vrijeme Zaklada djeluje na prostoru općina Čapljina, Stolac, Ravno i Neuma. U geopolitičkom smislu taj prostor prestavlja prirodnu spojku srednje i južne Dalmacije. Među poticajne zadaće važnu ulogu ima povratak legendarnog Ćire od Čapljine do Zavale, sada kao turističke atrakcije i ponovnog preporoditelja cijelog prostora.

Djelovanje Zaklade se temelji na ovoj web stranici. Pripremili smo prostorni informacijski sustav, na kome možete pregledati ono važnije i zanimljivije zajedno s eksponatima virtualnog muzeja. Na forumu stranice dobrodošle su stručne i znanstvene rasprave, prijedlozi i ideje.

Mi jesmo raseljeni narod ali vjerujemo da će ovakva informatička tekovina doprinjeti da barem u virtualnom smislu budemo zajedno, kada su prevažna pitanja našeg nasljeđa i uopće opstanka u pitanju. Web stranica će mnogima, mi se iskreno nadamo, vratiti stari dom u novu domovinu, povezati ga s mjestima i događajima koje je ponio sa sobom i kojih se često sjeća.

Njih pak molimo da postanu naši članovi, da redovito posjećuju virtualni prostor ove stranice i tako doprinesu postizanju ciljeva istaknutih u Statutu zaklade. A sve što spomenuh služi našem zajedništvu i spašavanju (riječ nije pretjerana) prostora naših predaka, prostora koji danas, poput Trnoružice, tone u stoljetni san. Princ koji bi je mogao probuditi, to smo svi mi i naši, makar i najmanji, napori.

Radujemo se vašoj posjeti.
27. 7. 2003

Križ iz Neuma

Pojačava kršćanski element u grbu. Predstavlja neumsko područje.
27. 7. 2003

Zavalske ptice

Predstavljale bi područje Ravnog, predstavlja i kršćanstvo (euharistija). Nalaz je europskog značenja! Na neki način predstavlja i bogatstvo Hutovog i Deranskog blata...
27. 7. 2003

Kolo, stećak, Dubrave

Predstavlja UDRUGU, predstavlja Dubrave
27. 7. 2003

Lađa DAORSA

Predstavlja ilirski dio naše krvi. Predstavlja Stolac (na neki način more, Neretvu, barćele Popova...)
22. 7. 2003

Predsjednik Upravnog odbora fondacije - Stjepan Šutalo

Rođen 23.11.1954 u Čapljini. Osnovnu školu završio u Hutovu, Gimnaziju u Metkoviću, diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1977. Živio u Hrasnu - općina Neum do 1978 godine, a od tada živi u Čapljini. Radio u TP ˛Bregava˛ Čapljina, Službi za gospodarstvo općine Čapljina i Zavodu za platni promet. Sada na dužnosti Načelnika općine Čapljina.
29. 6. 2003

Statut fondacije "Ruđer Bošković - Donja Hercegovina"

Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o udruženjima i fondacijama(«Službene novine Federacije BiH , broj 45/02)utemeljitelji Fondacije «Ruđer Bošković-Donja Hercegovina» dana 10.veljače 2003.godine donose Statut Fondacije "Ruđer Bošković - Donja Hercegovina"
29. 6. 2003

Rješenje o osnivanju

Fondacija "RUĐER BOŠKOVIĆ-DONJA HERCEGOVINA" Neum, podnijela je zahtjev za upis u Registar fondacija. Uz zahtjev je priložena sva propisana dokumentacija: Statut Fondacije, Ugovor o osnivanju Fondacije od 10.02.2003. godine, Odluka o imenovanju ravnatelja Fondacije od 11.02.2003. godine, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje, popis članova organa upravljanja i podaci o osnivaču.
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 SljedeæaZadnja


Fondacija Ruđer Bošković - Donja Hercegovina, sva prava pridržana (c)