PRETRAŽIVANJE:  
  
 

STOJAN VUČIĆEVIĆ,
SABRANE PJESME, NAPRIJED ZAGREB i OGRANAK MATICE HRVATSKE METKOVIĆ
 
 
 

 


 

 


 
 
28. 5. 2004

ZBORNIK "STOLAČKO KULTURNO PROLJEĆE" br. II

Zbornik "STOLAČKO KULTURNO PROLJEĆE" br. II. Izdavač matica hrvatska, ogranak Stolac. Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr. sc. Pero Marijanović. Naklada: 1000 primjeraka. Naslovnica: Nekropola stećaka na Radimlji.
28. 5. 2004

U POVODU PREDSTAVLJANJA RANOSREDNJOVJEKOVNE CRKVE KOD SELA OŠLJE (RH)

Pogled na velečanstvene zidine ranosrednjovjekovne crkve kod sela Ošlje (RH). Kliknite na više i pregledajte sliku.
28. 5. 2004

ZBORNIK "STOLAČKO KULTURNO PROLJEĆE" II

Iz tiska je izišao zbornik "Stolačko kulturno proljeće" br. II. Zbornik je predstavljen na trećoj, završnoj večeri "Stolačko kulturno proljeće 2004.". Ukusno uređenih 214 stranica teksta formata A4 te prikaz radova s tematikom od povijesti do budućnosti. Ukupno 27 radova raspoređenih u poglavlja: Proslov, Povijest, Obrazovanje, Mediji, Voda i život, Ekologija, Prikazi i recenzije i Umjetnost. Opći je dojam kako će se u stolačkom kraju ove godine najviše čitati upravo ovaj zbornik. Zbornik je uvršten u rubriku Knjige, časopisi, radovi.
28. 5. 2004

TREĆA, ZAVRŠNA VEČER STOLAČKOG KULTURNOG PROLJEĆA

Na nekropoli Radimlja uspješno je održana treća, završna večer Stolačkog kulturnog proljeća - Pjesnička večer, u organizaciji Matice hrvatske, ogranak Stolac. Predstavljen je ovogodišnji zbornik Stolačko kulturno proljeće, pjesništvo don Ivana Marijanović te pjesništvo Lucije Marković - Šakić iz Srednje Bosne. Predstavljači su bili: dr. sc. Marko Dragić, dr. sc. Antun Lučić i mr. sc. Pero Pavlović. O pjesništvu Ivana Marijanovića je govorio i mjesni biskup dr. Ratko Perić. U programu su učestvovali: Modra rijeka iz Stoca i Vidoštačka kraljica iz Stoca. Ovogodišnji program Stolačko kulturno proljeće, pjesmama i plesom, zatvorilo je HKUD "Dubrave" iz Dubrava.
28. 5. 2004

PREDSTAVLJENI HUMSKI ZBORNICI VI I VII

U organizaciji Katedralnog župnog ureda Mostar i Katedralnog župnog ureda Trebinje predstavljeni su Humski zbornici VI i VII: MIGRACIJE IZ HERCEGOVINE NA DUBROVAČKO PODRUČJE (1667. - 1808.) autora dr. sc. Marijana Sivrića i "HRVATI KATOLICI DONJE HERCEGOVINE I ISTOČNA KRIZA - HERCEGOVAČKI USTANAK 1875. - 1878.", II prošireno izdanje, autora Dr. sc. Ivice Puljića. Predstavljači su bili: Pero Marijanović i Željko Raguž. O knjigama je govorio i mjesni biskup dr. Ratko Perić. Na kraju je dr. Ivica Puljić govorio o cijeloj ediciji HUMSKI ZBORNIK I - VII. Knjige su predstavljenje 25. svibnja 2004. u katedralnoj dvorani Mostar. Za glazbeni dio programa bila je zadužena Grupa mladih iz katedralne župe.
28. 5. 2004

RIMSKI MILJOKAZ NA BEGINU BRDU

Stanislav Vukorep nam je poslao tekst u svezi objavljenog miljokaza na Beginu brdu (vijest od 25. 5. 2004. "Miljokaz na putu Pješivac - Borojevići"): "Miljokaz na Beginu brdu (zaseok Operša) nalazi se na trasi rimske ceste. Miljokaz je visok 1,98 m, a promjera 39 cm. Miljokaz stoji uz seoski put na kojem se primjećuju i tragovi stare kaldrme. Miljokaz je dobro obrađen, ali slabi tragovi slova ne dozvoljavaju da se pročita. Iako se miljokaz nalazi na granici sela Pješevca i Borojevića, čini se da je in situ. Otkad se pamti miljokaz je stajao na istome mjestu, ali je 1965.g. bio oboren, pa je ponovno postavljen 1969.g. Tom prilikom je podzemni dio (66 cm) dobro zabetoniran, pa sadašnja visina miljokaza iznosi 1,32m." (izvor: Ivo Bojanovski, Rimska cesta Narona – Leusinium kao primjer saobraćajnog kontinuiteta, Sarajevo 1973., Akademija nauka i umjetnosti BiH, GODIŠNJAK – X, centar za balkanološka ispitivanja, knjiga 8 (poseban otisak))
26. 5. 2004

ZAHVALA PODUZEĆU "JU COMING" IZ ŠIROKOG BRIJEGA NA POMOĆI ZAKLADI

Poduzeće "JU COMING" iz Širokog Brijega uplatilo je iznos od 500 KM kao pomoć Zakladi. Na prilogu im se najsrdačnije zahvaljujemo. Također zahvaljujemo kolegi Draganu Pavkovića dipl. ing. na iskazanoj dobroj volji.
26. 5. 2004

ZAHVALA OBITELJI PERKOVIĆ IZ OŠLJA

Najsrdačnije se zahvaljujemo obitelji Perković iz sela Ošlje (RH) koja nas je, prilikom našeg posjeta lokalitetu ranosrednjovjekovne crkve, prihvatila, uputila prema crkvi te ugostila u svom domu. Darujemo im ovaj prelijepi pogled na dio sela Ošlje (kliknuti na više radi pregledavanja).
25. 5. 2004

POVODOM PREDSTAVLJANJA RANOSREDNJOVJEKOVNE CRKVE U OŠLJU NA NAŠEM IS-u

Povodom predstavljanja ranosrednjovjekovne crkce u selu Ošlje kod Stona, donosimo tekst preuzet iz: T. Marasović, Ranosrednjovjekovna crkvica u Ošlju kod Stona, Peristil, 1957, 2. koji se odnosi na tu crkvu. Tlocrt crkve je prema D. Beritić. "Osmerokonhni oblik poznat je po ranosrednjovjekovnoj crkvi u Ošlju, jednom od naselja u Dalmaciji koje spominje Konstantin Porfirogenet. Crkva ima tlocrt osmerolista s pravokutnim produžetkom na zapadnoj strani. Oko kružne osnove, prvobitno presvođene kupolom, niže se osam polukružnih konhi, od kojih je zapadna samo s vanjske strane uglata, a iznutra raščlanjena sa po jednom polukružnom nišom sa svake strane ulaza. Na spojevima su među konhama plitke lezene koje su — međusobno spojene — tvorile dvostruke lukove otvora konhi. Konhe su, osim ulazne, raščlanjene s vanjske strane sa po pet plitkih niša i otvorene s jednim uskim prozorom. Sa zapadne strane crkva se produžuje pravokutnim prostorom koji na zapadnom kraju ima podebljanu bazu zvonika, a sa strane bočne prostore za stubište. Nedavno sam upozorio na mogućnost da se dograđeni pravokutni prostor shvati kao jedinstvenu cjelinu »westwerka« karolinškog utjecaja. Vanjske plohe toga pravokutnog proširenja također su raščlanjene plitkim nišama. Cjelokupna kompozicija osmerokonhne rotonde s pravokutnim zapadnim produžetkom vrlo je slična varijanti petero-lisnog tlocrta koju pokazuje zadarska crkva Stomorica. Ovom tipu trebalo bi možda priključiti još nepotpuno istraženu višekonhnu crkvu u Bribiru, ako se tu zaista radi o osmerolisnom tlocrtu. Ako pak detaljna istraživanja pokažu šesterolisni tlocrt, onda i tu crkvu treba pribrojiti heksa-konhama." (vidjeti: IS, kvadrant 4A, marker tipa H blizu imena sela Ošlje, ili koristiti naš pretraživač pojma "Ošlje").
25. 5. 2004

MILJOKAZ NA PUTU PJEŠIVAC - BOROJEVIĆI

Miljokaz u mjestu Borojevići, u zaseoku Kremenac, kraj puta Pješivac-Borojevići. Bilo bi zanimljivo prikupiti predaje i priče vezane uz njega koje sigurno postoje. Profesor Mirko Bošković (razgledajte sliku pokretanjem opcije više)
24. 5. 2004

IZ TISKA IZIŠAO 30-ti BROJ "MOTRIŠTA", GLASILA MATICE HRVATSKE U MOSTARU

Iz tiska je izišao 30 broj časopisa "Motrišta", glasila Matice hrvatske u Mostaru. Motrišta su bogata aktualnim prilozima od znanosti i politike do kulture i poezije. Uredništvu časopisa čestitamo na jubilarnom broju.
24. 5. 2004

CRKVA U OŠLJU (RH), SIMBOL GRADITELJSTVA STAROHRVATSKOG DOBA, OVOG TJEDNA NA NAŠEM IS-u

Ovog tjedna je planirano predstavljanje lokaliteta Bijela Lokva i panorama sela Ošlje (RH), nedaleko od Stona, s dobro očuvanim ostacima ranosrednjovjekovne crkve, tlocrta osmerolista s pravokutnim produžetkom na zapadnoj strani. Do tada kliknite na više i razgledajte fotografiju.
23. 5. 2004

Okrugli stol "Stanje i mogućnosti daljnjeg gospodarenja i zbrinjavanja otpada na području općine Čapljina"

22. 05. 2004. godine u prostorijama motela "Karaotok" održan je Okrugli stol na temu "Stanje i mogućnosti daljnjeg gospodarenja i zbrinjavanja otpada na području općine Čapljina". Okrugli stol je organiziralo Poglavarstvo općine Čapljina i ekološka udruga "Lijepa Naša". Na Okruglom stolu su raspravljene teme o trenutnom stanju zbrinjavanja i gospodarenja krutim otpadom u općini Čapljina, stanju u široj regiji te ono u razvijenim zemljama Europe. Usvojeni su zaključci o potrebi žurnog izlaska iz trenutnog, izrazito nepovoljnog stanja u općini, usvajanje u svijetu dostignute razine gospodarenja i zbrinjavanja otpada te o potrebi povezivanja sa susjednim općinama u traženju zajedničkog rješenja.
21. 5. 2004

BOBOVAC NA NAŠEM IS-u

O Bobovcu, bosanskom kraljevskom gradu, saznajte više iz našeg IS-a. Vidjeti naš IS, kvadrant 5A, marker tipa H prve kolone četvrtog reda, ili koristiti pretraživač pojma "BOBOVAC" (link prema stranici GF). Na slici: studenti Građevinskog fakulteta ispred obnovljene kapelice na Bobovcu. Također molimo sve one koji bi željeli ovaj prikaz obogatiti da nam se jave (na forumu Kulturna baština otvoreno je pitanje BOBOVAC). Donosimo izvadak teksta iz prikaza Bobovca: "Bobovac - grad utvrda - tijekom XIV i XV stoljeća bio je bosanski kraljevski grad - tipičan primjer srednjovjekovnog grada u njegovoj razvijenoj formi. U njemu su stolovali mnogi bosanski banovi i kraljevi, od bana Stjepana II Kotromanića do kralja Tomaša i kraljice Katarine. U tom razdoblju u gradu je dominirao i kultni centar, što dokazuju, između ostalog, nekolike lokacije s ostacima kršćanskih crkvi (kapelica), od kojih je jedna u skorije vrijeme i rekonstruirana."
20. 5. 2004

INICIJATIVA O POKRETANJU PROCEDURE USPOSTAVE SPELEOLOŠKOG PARKA PRIRODE DONJA HERCEGOVINA

Danas je u prostorijama općine Ravno održan sastanak koalicije NVO-a na temu «Zaštita i unapređenje okoliša na području Hercegovine». Skup je pozdravio domaćin, načelnik općine Ravno, gosp. Andrija Šimunović. Osim predstavnika NVO-a iz Hercegovine, sastanku je prisustvovao i predstavnik REC-a iz Metkovića, Republika Hrvatska. O aktivnostima razvoja strateških projekata na području delte Neretve govorio je Marinko Dalmatin, a o mogućnostima razvoja i zaštite područja Donje Hercegovine Stanislav Vukorep. Poslije iscrpne diskusije usvojeni su zaključci: 1. da NVO-e naprave prijedloge projekata koji mogu biti nominirani i financirani u sklopu projekta GEF-a, 2. koalicija NVO za zaštitu i unapređenje područja Hercegovine daje potporu – ovlaštenje Fondaciji «Ruđer Bošković – Donja Hercegovina» da uputi prijedlog incijative općinskim poglavarstvima za pokretanje procedure uspostave speološkog parka na području Donje Hercegovine. Predstavnici NVO-a posjetili su etnološku zbirku u Zavičajnoj kući u Hutovu (na slici).
20. 5. 2004

POVODOM ODRŽAVANJA STOLAČKOG KULTURNOG PROLJEĆA

Na kraju programa prve večeri Stolačkog kulturnog proljeća, održane 12. svibnja na brdu Križevac iznad Stoca o čemu smo već izvjestili, svestrani umjetnik Zlatko Glavinić iz Babina Dola uz gusle je otpjevao vlastitu pjesmu skladanu Stolačkim mučenicima. Prizor se posebno dojmio prisutnih. Kliknite na više radi pregledavanja narodne nošnje i glazbala.
19. 5. 2004

DRUGA VEČER STOLAČKOG KULTURNOG PROLJEĆA

Održana je druga večer Stolačkog kulturnog proljeća pred prepunom dvoranom restorana San Pier u Stocu. Među gostima večeri bili su mostarski biskup dr. Ratko Perić i ministar Vlade H-N županije Jago Musa profesor sa suradnicima. Predstavljene su dvije knjige: Ivica Puljić, Hrvati katolici donje Hercegovine i istočna kriza - Hercegovački ustanak 1875. - 1878. te Marijan Sivrić, Migracije iz hercegovine na dubrovačko područje (1667. - 1808.). Knjige su predstavili Tomo Vukšić i Pero Marijanović. O svojim knjigama su govorili i autori. Umjetnik Zlatko Glavinić je priredio samostalnu izložbu svojih skulptura. Njega i njegovo djelo je predstavio kipar Ante Brkić iz Čapljine. Na kraju je nekoliko riječi prisutnima uputio i biskup Dr. Ratko Perić. U glazbenom programu večeri učestvovale su djevojačke skupine Modra rijeka i Vidoštačka kraljica iz Stoca.
19. 5. 2004

Danas dovršen izmijenjeni i dopunjeni prikaz stare crkve Sv. Ante Padovanskog na Humcu

Dovršen je izmijenjeni i dopunjeni prikaz stare crkve Sv. Ante Padovanskog na Humcu. Prikaz je uredio fra Žarko Ilić na čemu mu se toplo zahvaljujemo. Vidjeti kvadrant 2B, marker u obliku crkvice uz ime Humac, ili koristiti pretraživač pojma "stara crkva Sv. Ante". Na slici: zavjetni kip Sv. Ante Padovanskog na Humcu.
16. 5. 2004

STARA CRKVA SV. ANTE NA HUMCU

Fra Žarko Ilić, glavni urednik hercegovačkog informativnog zbornika za vjerska i društvena pitanja "KRŠNI ZAVIČAJ", poslao nam je prijedlog temeljito preuređene gis prezentaciju "STARA CRKVA SV. ANTE PADOVANSKOG NA HUMCU" (vidjeti kvadrant 2A),s mnoštvo novih detalja i slika. Fra Žarku smo najiskrenije zahvalni na trudu i interesu, jer samo takav trud garantira točnost i aktualnost prezentiranih informacija. Mi ćemo napraviti temeljito izmijenjeni prikaz zavjetne crkve, zašto nam treba nešto vremena. Do tada, kliknite na više radi pregledavanja slike.
15. 5. 2004

POVODOM PREDSTAVLJANJA NEKROPOLE PODGRADINJE - ASOCIJACIJE SE SAME NAMEĆU

Pokamenjena vjernost i ljubav dalekog doba. Kliknite na više poradi uživanja u prizoru.
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 SljedeæaZadnja


Fondacija Ruđer Bošković - Donja Hercegovina, sva prava pridržana (c)